Konsultacje Behawioralne on-line

KONSULTACJA BEHAWIORALNA ON-LINE 


DLA OSÓB KTÓRE MIESZKAJĄ ZBYT DALEKO, ABY UMOWIĆ SIĘ NA SPOTKANIE KONSULTACYJNE OFERUJE NOWĄ USŁUGĘ W POSTACI SPOTKANIA ON-LINE ! 

Przed spotkaniem on-line po umówionym terminie oraz po wpłacie kwoty na podane w mailu konto, zostanie przesłana do Państwa krótka ankieta z kilkoma pytaniami, gdzie ich odpowiedzi bedą potrzebne na spotkaniu!


KONSULTACJA BEHAWIORALNA Z WYJAŚNIENIEM  PRZYCZYN PROBLEMÓW BEH. ORAZ ZALECENIA

CZAS TRWANIA OKOŁO 90min

KOSZT 150zł 



Najczęstszymi problemami behawioralnymi z którymi spotykają sie opiekunowie własnych psów są, agresja do zwierząt tego samego gatunku, agresja do ludzi lub inne bodźce wywołujące sytuację stresującą u danego zwierzęcia (biegacz, rowerzysta, etc. )

Można wyróżnić dwa podstawowe jej rodzaje: afektywna – wynikająca z poczucia zagrożenia i nieafektywna – wynikająca z chęci osiągnięcia nagrody.
Zachowania agresywne wynikające z poczucia zagrożenia mają miejsce wtedy, gdy zwierzę odczuwa w dużej mierze strach.
W każdej terapii która jest poprzedzona wywiadem z opiekunem oraz z osobami które towarzyszą wspólnie w życiu psa lub kota, mają zastosowania metody takie jak:

  • Habituacja
  • Desensytyzacja
  • Przeciw warunkowanie
  • Metoda BAT (Behaviour Adjustment Training) to opisana szczegółowo przez amerykańską behawiorystkę Grishę Stewart metoda pracy i pomocy psom reaktywnym. Jej szeroki zakres działania obejmuje psy, które prezentują pobudzenie o bardzo różnym podłożu – reaktywność nie tylko lękową czy agresywną, ale też frustracyjną czy wynikającą z nieumiejętności zachowania się w danej sytuacji.

Aby właściwie ocenić zasadność niepożądanych zachowań u psa, musimy mieć pewność że jest on zdrowy, dlatego przed podjęciem jakiejkolwiek pracy z psem, należy go zbadać w dowolnym gabinecie weterynaryjnym.
Pierwsze spotkanie trwa około 1,5 - 2h, zazwyczaj po około 2tyg nastepuje kolejne, by omówić zmiany które zaszły w zachowaniu psa i ewentualnie wprowadzić modyfikację w metodyce pracy z psem.

Więcej jak wygląda konsultacja i jak się do niej przygotować, przeczytaj tu > Read More



Usługi:

Wpisy na Blogu:

Tagi: